13 Dec

Vaša cesta do Cloudu začína jedným projektom

Pojem Cloud Computing vytvoril okolo seba dosť veľký rozruch. Vo vyspelejších ekonomikách tejto službe dôverujú firmy viac ako v našom regióne. Pravdepodobne je to spôsobené na základe finančných prepočtov, ceny práce, ale určite aj uvedomenia si, čo je ich hlavný business.

Mediá síce o Cloud Computingu píšu už dlho, ale na Slovensku ešte v minulom roku (2011) nebola firma, ktorá by reálne takéto služby poskytovala na území Slovenska (nehovorím o virtualizácií). Tie organizácie, ktoré vedeli o čom je Cloud Computing a poznali výhody, začali využívať služby Amazon a Rackspace, kde je však problém s legislatívou/vymožiteľnosťou a v mnohých prípadoch aj predikcii nákladov.

Rackscale je Slovenská firma, ktorá ponúka Cloud Computing služby a musím povedať, že napriek medializácii tohto fenoménu IT, stále zákazníkov edukujeme (vzdelávame) po technickej aj obchodnej stránke.

Preto píšem tento článok, aby som Vám ukázal cestu do Cloudu, aby ste si ho vyskúšali a začali mu dôverovať. Naša skúsenosť je taká, že zákazníci pribúdajú, rozširujú svoje služby a nikto neodchádza.

Read More

14 Oct

Rackscale na SecNet 2012

Koncom septembra 2012 sa konala pod záštitou eD System konferencia SecNet 2012 zameraná na bezpečnosť infraštruktúry. Rackscale prezentácia bola samozrejme v duchu bezpečnosti v Cloud Computingu. Išlo o predstavenie služieb a technológií, ktoré použivame na ochranu virtuálnych serverov a dát naších zákazníkov, kryptovanie v Cloude a Disaster Recovery to Cloud (DRtoCloud).

Taktiež sme boli pozvaní za “okrúhly stôl”, kde sa odpovedalo na otázky účastníkov, ktorých bolo na moje prekvapenie na tému bezpečnosť v cloude dosť vela. Samozrejme záujem ma teší, lebo to znamená, že už konečne aj na Slovensku začínajú ľudia uvažovať o Cloud Computing službách oproti tradičnému nákupu HW.


06 Oct

CCSP recertification pass to CCNP Security

V piatok som úspešne spravil recertifikačný test na Cisco Certified Security Professional (CCSP). Po novom má táto úroveň certifikácie názov Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security).

Táto certifikacia mi pomáha pri návrhoch správnych riešení pre zákaznikov využívajúcich Cloud Computing služby od Rackscale.

CCNP Security certification program is aligned specifically to the job role of the Cisco Network Security Engineer responsible for Security in Routers, Switches, Networking devices and appliances, as well as choosing, deploying, supporting and troubleshooting Firewalls, VPNS, and IDS/IPS solutions for their networking environments.

30 Sep

Európska komisia: nová stratégia na stimuláciu produktivity podnikov a verejnej správy v Európe prostredníctvom tzv. cloud computingu

Európska komisia vo svojej novej stratégii „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ uvádza opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 čistý nárast o 2,5 milióna nových pracovných miest v Európe a posilniť HDP EÚ o 160 miliárd EUR ročne (približne o 1 %).

Stratégia je zameraná na zrýchlenie a zvýšenie používania cloud computingu v celom hospodárstve.

„Cloud computing“ sa týka ukladania údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Technológie cloud computingu využívajú mnohé obľúbené služby ako Facebook, Spotify a webmail, ale skutočné hospodárske výhody prináša až rozšírené používanie riešení cloudu v podnikoch a vo verejnom sektore.

Read More