13 Dec

Vaša cesta do Cloudu začína jedným projektom

Pojem Cloud Computing vytvoril okolo seba dosť veľký rozruch. Vo vyspelejších ekonomikách tejto službe dôverujú firmy viac ako v našom regióne. Pravdepodobne je to spôsobené na základe finančných prepočtov, ceny práce, ale určite aj uvedomenia si, čo je ich hlavný business.

Mediá síce o Cloud Computingu píšu už dlho, ale na Slovensku ešte v minulom roku (2011) nebola firma, ktorá by reálne takéto služby poskytovala na území Slovenska (nehovorím o virtualizácií). Tie organizácie, ktoré vedeli o čom je Cloud Computing a poznali výhody, začali využívať služby Amazon a Rackspace, kde je však problém s legislatívou/vymožiteľnosťou a v mnohých prípadoch aj predikcii nákladov.

Rackscale je Slovenská firma, ktorá ponúka Cloud Computing služby a musím povedať, že napriek medializácii tohto fenoménu IT, stále zákazníkov edukujeme (vzdelávame) po technickej aj obchodnej stránke.

Preto píšem tento článok, aby som Vám ukázal cestu do Cloudu, aby ste si ho vyskúšali a začali mu dôverovať. Naša skúsenosť je taká, že zákazníci pribúdajú, rozširujú svoje služby a nikto neodchádza.

Read More

14 Oct

Rackscale na SecNet 2012

Koncom septembra 2012 sa konala pod záštitou eD System konferencia SecNet 2012 zameraná na bezpečnosť infraštruktúry. Rackscale prezentácia bola samozrejme v duchu bezpečnosti v Cloud Computingu. Išlo o predstavenie služieb a technológií, ktoré použivame na ochranu virtuálnych serverov a dát naších zákazníkov, kryptovanie v Cloude a Disaster Recovery to Cloud (DRtoCloud).

Taktiež sme boli pozvaní za “okrúhly stôl”, kde sa odpovedalo na otázky účastníkov, ktorých bolo na moje prekvapenie na tému bezpečnosť v cloude dosť vela. Samozrejme záujem ma teší, lebo to znamená, že už konečne aj na Slovensku začínajú ľudia uvažovať o Cloud Computing službách oproti tradičnému nákupu HW.


30 Sep

Európska komisia: nová stratégia na stimuláciu produktivity podnikov a verejnej správy v Európe prostredníctvom tzv. cloud computingu

Európska komisia vo svojej novej stratégii „Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“ uvádza opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 čistý nárast o 2,5 milióna nových pracovných miest v Európe a posilniť HDP EÚ o 160 miliárd EUR ročne (približne o 1 %).

Stratégia je zameraná na zrýchlenie a zvýšenie používania cloud computingu v celom hospodárstve.

„Cloud computing“ sa týka ukladania údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Technológie cloud computingu využívajú mnohé obľúbené služby ako Facebook, Spotify a webmail, ale skutočné hospodárske výhody prináša až rozšírené používanie riešení cloudu v podnikoch a vo verejnom sektore.

Read More

09 Sep

Rackscale na BGS Forum 2012

Rackscale spolu s eD System predstavili na BGS Forum 2012 službu eD Cloud. Je to spločný projekt oboch firiem, ktorého cieľom je rozšíriť Cloud Computing služby poskytované na Slovensku medzi partnerov a ich zákazníkov.
Službu eD Cloud je možné si na požiadanie vyskúšať aj ako 14 dňové Demo.

Prezentáciu z BGS Forum 2012 si môžete pozrieť nižšie. Ak Vás téma Cloud Computing zaujala a vidíte v nej obchodnú príležitosť, alebo priestor na spoluprácu, kontaktujte ma na erik.kirschner@rackscale.sk . Veľmi radi sa s Vami osobne streneme.


29 Apr

CloudCamp Bratislava 2012 review

Na CloudCamp-e sa Rackscale po prvý krát zúčastnil konferencie ako spoluorganizátor. Bola to pre nás veľmi cenná skúsenosť a verím, že Vám účastníkom sa CloudCamp páčil.
Osobne považujem CloudCamp 2012 za úspešnú akciu, kde som spoznal mnoho nových ľudí s rôznymi nápadmi na tému cloud computingu.

Rackscale prezentoval svoju službu Cloud Storage v menšej prednáškovej sále (open space) hneď ráno a bol som prekvapený koľko ľudí sa prišlo pozrieť a aká sa rozpútala diskusia.

Verím, že o rok sa konferencie CloudCamp zúčastním opäť a bude ešte lepšia ako bola táto v roku 2012.

Čo napísali o CloudCamp-e na svojích blogoch:
http://branorac.sk/cloudcamp-bratislava-sa-podaril-na-vybornu/
http://alian.info/2012/04/cloudcamp-2012-sa-vydaril/